Kontakt

Paula Oksanen, ordförande, paula.elina.oksanen@gmail.com
Elisabeth Berggren, sekreterare, elisabeth.m.berggren@gmail.com          Gunilla Larsson, kassör, gunillaair@gmail.com

Bankgironummer : 580-2699

Postadress                                                                                                          Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening                                         Övre Hogslättsvägen 14 I                                                                                             457 48 Hamburgsund

Arbetsgrupper
Husgrupp, kontaktperson: Paula Oksanen, paula.elina.oksanen@gmail.com
Trädgårdsgrupp, kontaktperson: Kerstin Holmer, holmer.kerstin@gmail.com