Bo med oss

Vill du bo med oss i Hogslätts Vänboende i Gerlesborg?

Skriv då ett mail till hogslattsvanbo@gmail.com och berätta vem du är och varför du vill bo hos oss. Läs också noga våra stadgar och skriv vad du kan bidra med för att förverkliga vårt syfte om gemenskapsboende.

Även om vi har en lång rad kömedlemmar så är det inte alla som är beredda att flytta till vårt hus så fort en lägenhet blir ledig eller ens de närmaste åren, så det kan finnas chans även om man står långt bak i kön.

När styrelsen har behandlat din ansökan och givit klartecken betalar du 1000 kr i en engångs medlemsinsats, som du inte får tillbaka. (Till skillnad från den upplåtelseinsats på 3 200 kr per kvadratmeter lägenhetsyta som du betalar när du flyttar in – den återlämnas när du lämnar lägenheten och efterföljande hyresgäst betalat sin upplåtelseinsats). Du får då ett könummer.

Du betalar också en årsavgift, för närvarande 200 kr. Om du vill behålla ditt könummer måste du betala varje år. Om inte så åker du bakåt i kön efter hand men är fortfarande medlem i Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening och kan när som helst börja betala årsavgiften igen och återfå ett fast könummer.

Kömedlemmar kallas till årsstämma och andra möten och arbetsdagar. Som kömedlem har du inte rösträtt men får gärna delta i arbetet med hus och tomt.