Bilder

Byggklar tomt i Gerlesborg 2017 april

Foto Per Pixel Petersson

Bottnafjorden, Bovallstrand, Gerlesborg och Hogslätts Vänboende 2017

Foto Per Pixel Petersson
Foto Per Pixel Petersson
Foto Per Pixel Petersson.
Lena planterar en donerad Rhododendron buske
Elisabeth snyggar till i rabatterna
Spontana fester ordnas
Den 19 september 2019 medverkade föreningens representanter Paula Oksanen och Gunilla Larsson på Socialt Byggande konferens på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.