Press

Lokaltidningen Bohus 28 mars 2019

Tanums kommuns Byggnadspris 2018 tilldelas                                    Kooperativa hyresrättsföreningen Hogslätts Vänboende och byggmästare Ulf Pagander https://www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/bostaderochoffentligalokaler/byggnadspris.4.7664b4813898b7df9845332.html

Tidningen Byggindustrin
om nomineringen av vårt projekt till Årets Bygge 2019
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Riksföreningen KollektivhusNU
skriver om invigningen i sin tidning Bo tillsammans –
http://kollektivhus.se/wp-content/uploads/2018/09/botillsammans47l.pdf 

Sparbanken Tanum gläds åt Hogslätts vänboende –
https://sv-se.facebook.com/spbtanum/posts/788524437966934

Första spadtaget för tolv nya lägenheter –
Nu ska en radhuslänga med 12 lägenheter byggas i Gerlesborg och med en annorlunda typ av boendeform. På onsdagen tog Hogslätts Vänboende det första spadtaget.
http://www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/f%C3%B6rsta-spadtaget-f%C3%B6r-tolv-nya-l%C3%A4genheter-1.4225134

Borgen öppnar för vänboende –
Satsningen på ett vänboende med tolv hyreslägenheter på Hogslätt vid Gerlesborg, är ett steg närmare att förverkligas. Kommunstyrelsen i Tanum har beviljat borgen för en del av totalkostnaden.
www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/borgen-öppnar-för-vänboende-1.765379

Lägenheter byggs i Gerlesborg –
En radhuslänga med 12 lägenheter ska byggas i Gerlesborg. Boendeformen är kooperativ hyresrätt. Nu fattas bara en kommunal borgen
http://www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/l%C3%A4genheter-byggs-i-gerlesborg-1.930363

Kooperativa hyresrätter på gång i Gerlesborg –
Många äldre i Gerlesborgstrakten vill kunna bo kvar i området och ha tryggheten i att vara nära andra men saknar möjlighet att ge sig in på bostadsmarknaden. Lösningen blev en kooperativ hyresrättsförening, och förhoppningen är att de kan flytta in i radhuslängan våren 2018.
http://www.landetsfria.se/artikel/126093