Organisation

Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening är en kooperativ hyresrättsförening enligt ägandemodellen, en form av ekonomisk förening. Föreningen äger och förvaltar fastigheten och hyr ut åt sina medlemmar.

Föreningen leds av en styrelse och arbetet organiseras i arbetsgrupper.

Medlem väljs in av styrelsen, betalar en engångs medlemsinsats, som inte återfås, och en årsavgift, f n 200 kr och får en köplats. För att behålla sin köplats betalar man årsavgift varje år, annars flyttas man bakåt i kön allt eftersom nya medlemmar antas.

När man anvisats en lägenhet betalar man en upplåtelseinsats på 3200 kr per kvadratmeter lägenhetsyta. När man lämnar lägenheten återfås summan när efterföljande hyresgäst betalat sin insats. Det går inte att sälja lägenheten till högre pris, spekulation är inte möjlig.

Styrelsen:
Ordförande: Paula Oksanen
vice ordförande: Collin Wheatley
kassör: Gunilla Larsson
sekreterare: Elisabeth Berggren
ledamot: Mia Khyana Näslund

Arbetsgrupper, Kontaktpersoner :
Husgrupp: Paula Oksanen
Trädgårdsgrupp : Kerstin Holmer

hogslattsvanbo@gmail.com

Bankgironummer : 580-2699
Organisationsnummer : 769628-8377