Välkommen till Hogslätts Vänboende!

Vi är en kooperativ hyresrättsförening som har byggt ett hyreshus i Gerlesborg, med tolv lägenheter och ett gemensamt allrum. Huset stod inflyttningsklart i juni 2018. Det består av en länga med radhusliknande bostäder, som har entréerna mot ett däck vänt mot gatan och med små förrådshus och parkering framför. På västsidan, som vetter åt naturen och berget har var och en sin uteplats.

Huset är byggt av trä.  Golvvärme från bergvärmepump ger behaglig inomhusklimat och solcellsanläggningen producerar nästan hälften av vårt totala elbehov.

Vi har strävat efter ett boende med möjlighet både till enskildhet och till den trygghet, som skapas av närhet till grannar. Vi äger, förvaltar och ansvarar själva för allt – skötsel, underhåll och ekonomi – vilket skapar en naturlig grund för gemenskap. Omfattningen av ytterligare gemensamma aktiviteter avgör hyresgästerna tillsammans från tid till annan.

Ett viktigt syfte var att åstadkomma ett boende, som är fritt från spekulation och som även människor med små inkomster ska kunna har råd med. Huset kom till som en byggemenskap med mycket obetalt arbete av medlemmarna och ett nära samarbete mellan föreningen, arkitekten och den lokala entreprenören. Finansieringen blev möjlig genom privata lån i initialskedet och sedan genom statligt investeringsstöd och en kommunal borgen från Tanums kommun.

Vi har en kö, men många kömedlemmar vill inte flytta in genast, så det kan löna sig att bli medlem och ställa sig i kön!

Nya artiklar