Tanums kommuns Byggnadspris 2018

tilldelas Kooperativa hyresrättsföreningen Hogslätts Vänboende och byggmästare Ulf Pagander

Föreningens representanter Lena Jarlöv och Gunilla Rahm tillsammans med byggentreprenören Ulf Pagander tog emot priset

 

Bygget blev till tack vare den här kvartetten, inklusive arkitekt Hans Sörqvist.