Utställning på Rian designmuseum i Falkenberg

På Rian designmuseum i Falkenberg öppnades tre fina utställningar 1 februari. En av dessa är En annan landsbygd: En utställning om att utveckla ett hållbart, kreativt och socialt liv på landsbygden. På den utställningen är också Hogslätts Vänboende inkluderad som ett glatt och inspirerande exempel. Utställningen slutar 26/4.

På väg till designmuseet
Utställningens entré
Vänboendets utställning

 

Vänboendets utställning
Marcus och Bottna
Egnahemsfabriken, ett annat projekt