Välkommen till Hogslätts Vänboende!

Vi bygger nu 12 hyresbostäder i Gerlesborg, Tanums kommun i norra Bohuslän, för inflyttning den 15 juni 2018.

Vi skapar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart åretruntboende för gamla och unga nära Gerlesborgsskolan och på badrocksavstånd från havet.

Ekologiskt hållbart: Vi försöker minimera våra ekologiska fotavtryck i boendet genom små välisolerade lägenheter och så liten energianvändning som möjligt. Trä, bergvärme, solceller.

Socialt hållbart: Delaktighet, självförvaltning, ansvar för huset, trygghet, att slippa vara ensam när man inte vill, att hjälpa varandra.

Ekonomiskt hållbart: Enkelhet, möjlighet att dela dagstidningar, hushållsapparater, finporslin, datorer, skrivare, ateljé mm. Laga mat och äta tillsammans om man vill. Samåka. Kanske bilpool?

Nya artiklar